afstuderen

Afstudeerproject | script pdf

Met het onderzoek naar interactieve data visualisatie heb ik getracht antwoord te vinden op de vooraf gestelde hoofdvraag:
“Hoe kan binnen een Agile werkproces interactieve data visualisatie worden toegepast om de klant inzicht te geven in de voortgang van een project?”
Om op deze vraag antwoord te kunnen geven is het onderzoek opgedeeld in verschillende aspecten die ieder afzonderlijk zijn toegelicht. Dit zijn Agile, data visualisatie en de opdrachtgever. Tezamen geven deze aspecten een alles omvattend geheel waardoor antwoord kan worden gevonden om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden.
De ontwikkeling van software volgens het Agile werkproces geschiedt middels korte iteraties. Deze iteraties vragen om goede samenwerking tussen de opdrachtgever en -nemer. Hierbij zijn verschillende hulpmiddelen ofwel tools beschikbaar die de samenwerking moeten optimaliseren. Voor het onderzoek ik belangrijk dat Us Media gebruik maakt van een zelf ontwikkelde tool “Waypoint”. Hiermee wordt de administratie en de voortgang van het project intern bijgehouden.
Data visualisatie is te definiëren als kwantitatieve data die visueel wordt weergegeven in één of meerdere data sets. Door te communiceren met visuele elementen kan de data op een manier worden weergegeven dat deze beter te begrijpen en dus inzichtelijker is voor de opdrachtgever. Data is op verschillende manieren te visualiseren. Echter, voordat kan worden begonnen aan het visualiseren moet de data worden geanalyseerd. Data kan worden onderscheiden in kwantitatieve en kwalitatieve data. Daarnaast kan data ook worden gemeten. Fry beschrijft zeven stappen hoe data gevisualiseerd kan worden. Deze stappen worden gebruikt als leidraad, maar niet alle stappen hoeven te worden doorlopen.
Doordat de mens kampt met een beperkte capaciteit van het korte termijn geheugen is het gebruik van visuele perceptie aan te bevelen om informatie sneller te laten doordringen. Pre-attentieve variabelen zijn bepaalde grafische elementen die het makkelijker moeten maken om informatie te onderscheiden en aandacht te trekken zonder dat de context van de data volledig wordt begrepen. Tevens worden visuele elementen die bij elkaar horen gegroepeerd. Hierdoor kan aan afzonderlijke elementen, die als een groep worden gezien, een betekenis worden gegeven. Deze theorie staat bekend als het gestalte principe.
Met de komst van snellere computers en betere software is het mogelijk dat gebruikers zelf door data heen spitten en daar een de nodige informatie uit halen. Het is daarom belangrijk om rekening te houden met de gebruiker en hoe deze communiceert. Het inzetten van informatie visualisatie-patterns ofwel best practices, kan bijdragen aan de kracht van interactieve data visualisatie. “Directe manipulatie”, “tooltips” of “detail on demand” zijn enkele voorbeelden hiervan.
Dashboards zijn data visualisaties die gebruikt worden binnen organisaties. Ze worden gemaakt om bepaalde doelen te bereiken. Omdat een dashboard in één oogopslag moet kunnen tonen hoe het met de status van een project er voor staat, moet de nodige informatie op één scherm kunnen passen. De getoonde informatie moet daarom worden teruggebracht naar de essentie. Op basis hiervan moeten gebruikers besluiten kunnen nemen en een project naar tevredenheid af te ronden.

Ting Yuen Dropbox