Tag Archives: Desirability

Bronnen uxd

desirability THREE LEVELS OF PROCESSING: VISCERAL, BEHAVIORAL AND REFLECTIVE

http://www.jnd.org/dn.mss/CH01.pdf

Emotionaldesign van norman
Viscerallevel ( het tastbare niveau , intuïtief niveau ,vorm)
Tastbare laag

 • Roept onbewuste gevoelens op, een eerste reactie, onderbuik gevoelens.
 • Verschijningsvorm, het tastbare en zichtbare gedeelte
 • Kleuren en vormen spelen een belangrijke rol
 • Graphic User Interface
 • Visuele aspect speelt in op het visceral level

Behaviorallevel (  het functionele niveau , gebruikersniveau , functionaliteit)
De gedrags laag

Gedrag van het product

 • Hoe werkt het, wat is zijn functie?
 • Gedrag van de gebruiker met product en omgeving
 • Interactie met het product.

Usability:

 • Efficiëntie, effectiviteit en het genoegen van gebruikersgemak
 • Functionaliteit van een website

Reflectivelevel ( de reflectieve laag ,beschouwelijk niveau, ervaring)
Reflectie laag

 • Niet het product zelf is belangrijk maar de relatie met het product
 • Wat zegt het product (bewust of onbewust) over de gebruiker?
 • Mate van verpersoonlijking / vereenzelviging met het product
 • Hoe sluit het product aan bij de belevingswereld van de gebruiker?

Viscerale niveau en esthetiek
Twee soorten perceptie van gebruikers mbt esthetiek van websites:
1. Klassieke esthetiek  ( Helder, Geordend, aangenaam, Symmetrisch, Esthetisch)
2. Expressieve esthetiek ( Origineel, Verfijnd, Fascinerend, Creatief, Special effects )|
Bron: T. Lavie & N. Tractinsky, 2003

Behavioralniveau en geloofwaardigheid
Geloofwaardigheid van websiteis afhankelijkvan: navigatie, werkflow & usability
1. Maak een site die de zogenaamde ‘real world feel’ van bedrijf uitdrukken
2. maak de websites makkelijk in gebruik
3. Geef duidelijke aanwijzingen van expertise
4. Geef duidelijke verwijzingen van geloofwaardigheid
5. Personaliseerde gebruikerservaring
6. Vermijd een overdaad aan commerciële elementen
7. Vermijd amateurisme en kleine overkomelijkheden (bv typefouten)
Bron: B.J. Fogg, 2003

Reflectiveniveau en verleiding
Verleidingis in drie fasen onder te verdelen (  Verleiding, Relatie, Vervulling )
1. Een product moet (voor de gebruiker):
2. Verleiden door onderscheidend te zijn
3. Verrassend door zijn nieuwigheid
4. Verder gaan dan de (gebruikelijke) behoeftes en verwachtingen
5. Een instinctieve emotionele reactie ontlokken
6. Aansluiten op de persoonlijke doelen
7. Beloftes doen om deze wensen te vervullen
8. Leidt tot een grotere ontdekking dan verwacht
9. Kleinebeloftes vervullen
Bron: J. Khaslavsky & N. Shedroff, 1999